česky english

Hardware a software konzultace

Konzultace znamená diskuzi o problému, se kterým přišel klient. Aby bylo možno provést IT konzultaci efektivně, tj. ku prospěchu klienta, je nutno znát veškerá relevantní fakta. Proto se náš pracovník bude klientovi pokládat otázky, které mohou výrazně napomoci při řešení problému. Následně podle klientových odpovědí navrhne řešení. Toto řešení je výsledkem konzultace.

Celá oblast počítačového a IT poradenství je značně rozsáhlá, proto je rozdělena podle jednotlivých oborů na konzultaci o hardware (hardware poradenství), konzultaci o software (software poradenství) a konzultaci na téma počítačové sítě (síťové poradenství). Více o počítačovém a IT poradenství a o konzultacích následující odstavec.

O čem je možno vést konzultaci, resp. téma počítačového a it poradenství?

IT konzultace (počítačové a IT poradenství) zahrnují celou sféru informačních technologií. Konzultace jsou vhodné především o tématech z následujícího seznamu:

  • Hardwarové konzultace (hardwarové poradenství) o tom, jaký hardware je pro můj účel nejvhodnější nebo jak ušetřit náklady
  • Síťová konzultace (síťové poradenství) o tom, jaká síťová topologie a jaká použitá technologie nejlépe vyhoví mým požadavkům a usnadní co možná nejvíce moji práci
  • Softwareová konzultace (sopftwarové poradenství) o tom, jaký typ software použít k danému záměru, pomocí našeho konzultanta se může objevit alternativa k placenému software a tím pádem úspora finančních prostředků